British Shorthair – Mèo Anh lông ngắn

British Shorthair – Mèo Anh lông ngắn là một trong những giống mèo lâu đời nhất...