Abyssinian – Mèo Abyssinian

Mèo Abyssinian là một giống mèo nhà lông ngắn với dấu hiệu đặc biệt là lớp...