Bombay Cat – Mèo Bombay

Bombay cat – Mèo Bombay là một giống mèo mạnh mẽ với bộ lông đen...